marți, 17 mai 2016

în creştere& din pământ

rising from earth

blind birds are strolling untravelled roads
flaming birds have fades sunsets
over my heart
and I hide
in a very white room
of late stillness where
nu e prea lesne visarea you can’t easily dream
I still hear
how the sycamore are crackling rising
as in a
drowned
whimper
as in a blue calling
drawing whimpers on
smoky glasses they are like
shadows in the halting dress of my loneliness
mornings are blossoming until the last detail
the whimpers are clearing off
smiles are freezing covering the opened place
as a healed wound
which is deep
in the middle of an empty heart
at the edge of the soul
ineradicable

în creștere de pe pământ

păsări oarbe se plimbă drumuri mai putin umblate
păsări de foc au apus de soare se estompează
peste inima mea
și ascund
într-o cameră foarte alb
nemișcare de întârziere în cazul în care
nu e prea Lesne visarea nu poate visa cu ușurință
Eu încă mai aud
modul în care sunt paltin trosnituri în creștere
ca într-un
înecat
scâncet
ca într-o chemare albastru
scâncește bazându-se pe
Ochelari de fum ei sunt ca
umbre în rochie de singurătatea mea stopării
dimineața până la înflorirea ultimul detaliu
a scâncește sunt de compensare off
zambete sunt de congelare care acoperă locul deschis
ca o rană vindecată
care este profund
în mijlocul unei inimi goale
la marginea sufletului
imposibil de eradicat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu